oproep

over > oproep

OPROEP: Vrijwilligers

Wij gaan weer starten met een interessant foto- en audiovisueel beeldproject ‘De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018’.

Wij jij als vrijwilliger meehelpen dit tot een succes te maken, dan hebben wij je inzet en expertise hard nodig. Lijkt het je leuk om in een enthousiast team te werken aan een prachtig project? Wij zijn op zoek naar jou!

Wil je de handen uit de mouwen steken voor dit unieke project? Vul dan a.u.b. het aanmeldingsformulier vrijwilliger in, voeg een verkorte CV toe en mail dit naar: fieke@academiehuis.nl.

Ons vrijwilligersteam bestaat uit de volgende groepen:

Werkgroep Gastvrouw en Gastheer

gastheer-gastvrouw

Je bent gastheer/vrouw en heet onze bezoekers van harte welkom, voorziet hen van de nodige informatie en wijst hen de weg tijdens de tentoonstellingen in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle van 30 augustus tot 24 september 2018. Je bent het visitekaartje van de tentoonstellingen. Je werkt precies en onderhoudt de dagelijkse contacten met de andere vrijwilligers, die achter de kassa werken of rondleidingen verzorgen. Je voelt je verantwoordelijk voor een goede sfeer en kunt naast gastvrouw en gastheer zijn ook vrijwilligers motiveren en enthousiasmeren om hun taak goed te kunnen doen. Je overlegt met de coördinatoren vrijwilligers en educatie over de dagelijkse gang van zaken rond de tentoonstellingen.

Werkgroep Educatie en Rondleidingen

EDUCATIE 02 532x355

Je kunt goed vertellen. Als educatievrijwilliger geef je rondleidingen aan schoolgroepen, gezinnen of andere bezoekers, die graag op een interactieve manier de tentoonstelling beleven. Jouw persoonlijke interesse voor fotografie / je journalistieke achtergrond / je docentschap / je maatschappelijke betrokkenheid wil je graag inzetten, dan ben je van harte welkom. Voorwaarde is wel dat je een korte training volgt van een dagdeel voor de opening op 30 augustus 2018. Deze wordt georganiseerd door World Press Photo Amsterdam. Misschien ben jij ook de vrijwilliger die rondleidingen wil verzorgen bij de tentoonstellingen ‘De Stad Vertelt’ en ‘Zwolle Vertelt’ met mooie verhalen over Zwolle. De coördinator onderwijs en educatie zorgen voor de indeling en inzetplanning op basis van jouw wensen.

Werkgroep Catering

koffie-shutterstock_649784527-300x200

Je vindt het leuk om mee te helpen in de catering en te zorgen dat de vrijwilligers en bezoekers het naar hun zin hebben bij de voorbereiding en tijdens de fototentoonstellingen en evenementen. Je houdt van het organiseren van catering activiteiten in een prettige sfeer, zodat bezoekers en vrijwilligers zich thuis voelen. Je vindt het leuk om samen te werken met studenten van mbo opleidingen en met de coördinator vanuit het kernteam tijdens de opening en activiteiten.

Werkgroep Logistiek en Techniek

2017 windesheiim expo foto 2 klaasp-2

Je bent technisch handig en goed inzetbaar voor het inrichten van de fototentoonstellingen, het aanleggen van de belichting, het ondersteunen van technische diensten van professionele organisaties waarmee wij samen werken. Je bent beschikbaar voor de voorbereidingen van de fototentoonstellingen en inrichting van het Academiehuis Grote Kerk Zwolle, en bij het afbreken of verhuizen van de reizende tentoonstelling ‘De Stad Vertelt – Zwolle Vertelt’. Daarnaast ben je instaat om in te springen wanneer dat nodig is.

Werkgroep Pr, communicatie en marketing

logo-vert-dubbel

Je vindt het leuk om mensen te enthousiasmeren voor het project ‘De Stad Vertelt – World Press Photo18’. Je maakt goed contact met mensen en organisaties en vindt het leuk om reclame te maken voor het project en de World Press Photo als onderdeel van het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Je vindt het leuk om mensen te interviewen of stukjes te schrijven voor de website, facebook, sociale media. Je wilt graag meehelpen om te flyeren op straat of pr materiaal rond te brengen bij winkels, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Je bent handig met sociale media / thuis in het gebruik van sociale media. Of je hebt ideeën over marketing van het project naar het bedrijfsleven en samenwerkende instellingen. Meld je dan aan.

Werkgroep Suppoost

023 2013 01 04 Stedelijk_Aspirant Suppoostfoto_Ernst van Deursen 300x200

Je vindt het leuk om tijdens de tentoonstellingen bij de entree de kaartjes te controleren en mensen de weg te wijzen tijdens de tentoonstellingen. Je kunt gemakkelijk mensen even aanspreken indien er mogelijk calamiteiten ontstaan aan het foto- of audiovisueel beeldmateriaal. Je bent iemand die op een rustige wijze de materialen en activiteiten goed in de gaten kan houden en bij calamiteiten mensen kan aanspreken en kan afstemmen met de dagdeelcoördinator. Je kunt omgaan met ongewenst gedrag van bezoekers en kunt goed communiceren op een prettige wijze en kunt mensen correct aanspreken en er voor zorgdragen dat er geen schade wordt toegebracht aan fotobeelden en audiovisueel beeldmateriaal.

Dagdeelcoördinator

balie

Wil je graag een coördinerende rol tijdens de uitvoering van de tentoonstellingen, dan kun je je aanmelden als dagdeelcoördinator. Dat wil zeggen dat je op tijd aanwezig bent, de deur opent, de zaken klaar zet, de vrijwilligers welkom heet en de overdracht doet naar de andere vrijwilligers, er voor zorgdraagt dat alles goed verloopt. De dagdeel- coördinator geeft instructies over de baliewerkzaamheden (gebruik kassa of verkoop toegangskaarten) en is algemeen aanspreekpunt. Daarnaast coördineert de dagdeel coördinator de gang van zaken rond de ontvangst van de bezoekers en houdt de organisatie van de tentoonstellingen goed in de gaten. De dagdeelcoördinator houdt het logboek bij en doet de overdracht naar de volgende dagdeelcoördinator en coördinatoren vrijwilligers en projectleider.

Team Zwolle-Zuid of Holtenbroek

winkelcentrum holtenbroek

Voor het project ‘Zwolle Vertelt’. Wil je mee helpen organiseren van de masterclasses, ondersteuning geven bij het maken van opnamen van foto- en beeldmateriaal, betrokken zijn bij (foto) wedstrijden voor wijkbewoners, ouderen, jongeren(amateurs) in de wijken Zwolle-Zuid of Holtenbroek, dan ben je hartelijk welkom. Een cursusleider draagt zorg voor de dagelijkse voorbereiding en uitvoering op locaties van de masterclasses, helpt mee het cursusmateriaal te verzamelen (archiefbeelden en video’s) in afstemming met de projectleider en het kernteam.